Výbor základní organizace ČZS v Bartovicích oznamuje všem, že od 25. srpna 2022 zahajuje provoz naše moštárna na Březové 18, O-Bartovice. Moštovat bude p. Vlastimil Stempák, tel. 702 315 392. Moštovat se bude po - pa od 9 - 16 hod., nebo na základě telefonické dohody s p. Stempákem v jiném termínu.

Moštárna zpracovává jen čisté, zdravé ovoce. O způsobilosti ovoce ke zpracování rozhoduje obsluha, která je oprávněna odmítnout příjem nevhodného ovoce. Pro hotový mošt si každý přinese vlastní nádoby a pevné zbytky po moštování může odhodit na místě do kontejneru pro bio-odpad. Pro uplatnění slevy za moštování je třeba předložit platný členský průkaz ČSZ. Cena moštování je 7 Kč za 1 litr moštu a u člena ZO ČZS O-Bartovice je 6 Kč.

Style Selector

Layout Style

Background Image